page_banner

Kultura

Copmany Profile      |      Kultura      |      Oprema

Copmany Culture

yx_wh01

Korporativna svrha: Zadovoljavamo stalne potrebe kupaca dizajniranjem, proizvodnjom i pružanjem sigurnih, učinkovitih i inovativnih proizvoda.

Politika kvaliteta: Strogo kontrolirajte kupovinu, pojačajte kontrolu procesa, osigurajte sigurne proizvode i osigurajte zadovoljstvo kupaca.

Upravljanje kvalitetom:  U kontinuiranim promjenama i inovacijama stvaramo kvalitet proizvoda koji je atraktivniji, vjerodostojniji, vrijedniji i teže nadmašiv od konkurencije.

Podmlađivanje preduzeća: jedinstvo, lojalnost, pragmatizam i učenje.

Korporativne kulture:ozbiljan, pošten i lijep; komunicirati, inovirati i izgraditi preduzeće koje uči.

Osnovne vrijednosti: Zasnovano na vjeri, na poštenju, na vrlini

Filozofija menadžmenta: Kreirajte zajedničke ciljeve, ostvarite zajedničke odgovornosti i postignite konsenzus sa svima.

Politika rada: Proaktivan, brz i bliži kupcima.